logo SKJ
Z wizytą na Urzeczu
Pokaż na mapie
2 głosy


Autor: admin

Data utworzenia: 28.02.2017
Media

  Etapy szlaku
  place
  -
  Stara Papiernia
  keyboard_arrow_down
  Stara Papiernia, to zabytkowe budynki Fabryki Papieru, wzniesione w 1836 roku.
  place
  100 m
  Figura św. Jana Nepomucena
  keyboard_arrow_down
  Figura świętego Jana Nepomucena, pochodzi z XVIII wieku.
  place
  1 km
  Ryneczek
  keyboard_arrow_down
  Znajdujący się za rondem niewielki ryneczek, w czasach międzywojennych stanowił miejsce targowe.
  place
  2 km
  Stacja Klarysew
  keyboard_arrow_down
  Stacja kolejki wilanowskiej Klarysew. Kolejka dotarła w to miejsce w roku 1897, już w rok później dojeżdżała do Jeziorny, zaś wkrótce przedłużono ją do powstającego letniska Konstancin. Kolejka funkcjonowała do 1971 roku.
  place
  3 km
  ul. Lipowa
  keyboard_arrow_down
  Droga wysadzona pięknymi starymi lipami ponoć przez samego Henryka Rossmanna, dziedzica bielawskiego dworu. Droga biegnie przez wieś Bielawy.
  place
  3 km
  Dwór w Bielawie
  keyboard_arrow_down
  Dwór pochodzący z 1860 roku. Murowany dwór wzniesiono obok istniejącego tu wówczas drewnianego, którego właścicielem był Henryk Wilhelm Rossmann (1787-1850), Polak rodem z Saksonii, kawaler Orderu św. Włodzimierza i Legii Honorowej. W latach trzydziestych XIX stulecia odkupił on Bielawę od rodziny Braeunigów.
  place
  3 km
  Kapliczka z 1902 r.
  keyboard_arrow_down
  Kapliczka z 1902 r. na granicy Bielawy i Powsina wystawiona przez Ludwika Rossmanna, przekształcona w 2 poł. XX wieku. Pierwotnie znajdować się miała przy bramie prowadzącej do dworu, a jej żeliwne ogrodzenie pochodzi z połowy XIX wieku.
  place
  4 km
  Dawna w.Łazy
  keyboard_arrow_down
  Miejsce podmokłych terenów łęgowych, pośród których w przeszłości znajdowała się wieś Łazy, ale też młyn powsiński i las bielawski. Zabagnione pola i łąki w obrębie terasy zalewowej Wisły z czasem porastały lasy łęgowe, okresowo zalewane wodą. Owe łęgi, zwane też ługami, były niezwykle charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego całego Urzecza.
  place
  5 km
  w.Okrzeszyn
  keyboard_arrow_down
  Aż do początków XVIII wieku wieś ta leżała nad wiślanym brzegiem, a jak notowali królewscy wizytatorzy, Wisła wciąż „urywała” Okrzeszynowi kolejne grunta uprawne.
  place
  6 km
  Nasad wierzbowy (nad Wilanówką)
  keyboard_arrow_down
  Brzeg rzeki Wilanówki porasta charakterystyczny, mocno zdziczały nasad wierzbowy. Zarośnięte koryto Wilanówki, która do połowy XX wieku była potężną rzeką i przyczyną wielu powodzi. Sztuczne nasady wierzb i topoli miały przede wszystkim chronić gospodarstwa i sady przed napierającą krą oraz innymi nanosami w czasie roztopów i powodzi zatorowych. Ponadto znakomicie gromadziły one nadmiar wody podczas wysokiego stanu Wisły i Jeziorki, zmniejszając ryzyko podtopień. Szpalery wierzb i rzadziej topoli sadzono zazwyczaj prostopadle do nurtu rzeki lub też na miedzach. Oprócz ochronnych, pełniły one zatem także i funkcje rozgraniczające grunta włościan.
  place
  7 km
  Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej
  keyboard_arrow_down
  Wzniesiona w połowie XX wieku ee wsi Obórki piękna kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej, przez fundację jednej z tutejszych rodzin.
  place
  7 km
  Most na Jeziorce
  keyboard_arrow_down
  Most na rzece Jeziorce. Warto zwrócić uwagę na wykonane tu prace, które znacznie ograniczyły występujące na Urzeczu powodzie. Wpadająca w tym miejscu do Wisły rzeka Jeziorka płynie kanałem wykopanym w połowie XX wieku. Jednakże w myśl pierwotnego zamysłu budowniczych wałów wpadała ona do rzeki Wilanówki, niegdyś stanowiącej koryto Wisły. System obwałowań zabezpieczał mieszkańców przed wylewami Wisły.
  place
  8 km
  Nieistniejąca w.Koło
  keyboard_arrow_down
  Nieistniejąca wieś Koło, położona nieopodal Kliczyna. Obydwie wsie wzięły zapewne swe nazwy od półwyspu (Kłykieć – Kłyczyn – Kliczyn), który Wisła opływała (Koło). Nazwy te są wciąż obecne w mowie potocznej mieszkańców.
  place
  8 km
  w.Ciszyca
  keyboard_arrow_down
  Wieś wchodząca w skład Urzecza. W latach 1939--1944 pomiędzy Ciszycą i Świdrami Małymi (obecnie Józefów) istniała stała przeprawa mostowa, dostępna dla mieszkańców obu brzegów Wisły i Urzecza. Na początku wojny pierwsza drewniana konstrukcja została zniszczona wskutek działań wojskowych, po odbudowie dokonanej przez Niemców służyła jeszcze do lata 1944 roku, kiedy to znów została zniszczona. Jeszcze dziś można dostrzec nad brzegiem Wisły w Ciszycy drewniane pale, będące pozostałością po tym dawnym moście.
  place
  10 km
  Nasadzenia wierzbowe
  keyboard_arrow_down
  Piękne nasadzenia wierzbowe zlokalizowane są we wsi Opacz wzdłuż wiślanego starorzecza. Widzimy tutaj proces powstawania łęgowego lasu, tak typowego dla całego Urzecza. Drzewa zaczynają porastać teren starorzecza, w którym obniżył się poziom wody.
  place
  10 km
  Kapliczka Opacz
  keyboard_arrow_down
  Do stojącej niegdyś na granicy wsi kapliczki, odprowadzano zmarłych w drodze na cmentarz.
  place
  12 km
  Nasadzenia wierzbowe w.Czernidła
  keyboard_arrow_down
  Wieś znajduje się w obecnej lokalizacji dopiero od 150 lat, kiedy przeniesiono ją tu podczas uwłaszczenia. Wcześniej przez wieki znajdowała się nad starorzeczem nieopodal Obór. Istniał w niej wówczas dwór zamieszkiwany przez przedstawiciela rodu Oborskich. Z czasem starorzecze, zarosłe wskutek odcięcia wałem od Wisły, zmieniło się w bagno i przestało zapewniać dopływ świeżej wody.
  place
  13 km
  Kamień pamiątkowy, Czernidła
  keyboard_arrow_down
  Kamień upamiętniający szlak Ludowego Wojska Polskiego 30, wyzwalającego w styczniu 1945 roku te okolice. Znajduje się we wsi Czernidła.
  place
  14 km
  Figura św. Floriana
  keyboard_arrow_down
  W Czernidłach nieopodal strażackiej remizy, znajduje się figura świętego Floriana.
  place
  15 km
  Prom w Gassach
  keyboard_arrow_down
  Istniejąca przeprawa promowa na drugi brzeg Wisły znajduje się w Gassach.
  place
  15 km
  Kantówka gdańska
  keyboard_arrow_down
  Kantówka gdańska (Danziger Kantapfel) to stara olęderska odmiana jabłek, jakie można spotkać na rosnących na podwórkach jabłoniach wśród tutejszych pól.
  place
  17 km
  Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej
  keyboard_arrow_down
  Na rozstaju dróg we wsi Piaski znajduje się kapliczka Matki Boskiej Różańcowej z 1931 roku.
  place
  18 km
  Kamień upamiętniający
  keyboard_arrow_down
  We wsi Cieciszew znajduje się kamień upamiętniający 650 rocznicę lokacji wsi Wola Cieciszewska w roku 1363, założonej tuż obok grodu, która dała początek dzisiejszej miejscowości.
  place
  18 km
  Kościół z 1236r.
  keyboard_arrow_down
  Miejsce gdzie znajdowała się siedziba najstarszej parafii Urzecza i drewnianego kościoła, fundowanego w 1236 roku, zniszczonego przez Wisłę w roku 1715, a następnie przeniesionego do pobliskiego Słomczyna.
  place
  19 km
  Wierzbowe nasadzenia
  keyboard_arrow_down
  Piękne wierzbowe nasadzenia zlokalizowane są u stóp skarpy, tuż przy drodze biegnącej przez wieś Dębówka.
  place
  19 km
  Kaplica i arkadyjski park
  keyboard_arrow_down
  Otoczenie dworu w Turowicach stanowi neogotycka kaplica i arkadyjski park z mostkami rozpiętymi nad wąwozem.
  place
  20 km
  Dwór w Turowicach
  keyboard_arrow_down
  Drewniana budowla z połowy XIX wieku, siedzibę jednego z budowniczych wałów – Bonawentury Marchwińskiego. Ten piękny obiekt, położony na prywatnym terenie, jest dostępny dla zwiedzających, choć co prawda jego stan techniczny nie pozwala na wejście do środka.
  place
  21 km
  Kościół, Słomczyn
  keyboard_arrow_down
  Kościół powstały w latach 1719-1725, postawiony tu po zniszczeniu kościoła w Cieciszewie. Zlokalizowana we wsi Słomczyn parafia pw. św. Zygmunta, przeniesiona została w 1737 roku z pobliskiego Cieciszewa, który wówczas narażony był na notoryczne wylewy Wisły.
  place
  22 km
  Kapliczka z 1894r.
  keyboard_arrow_down
  Kapliczka z figurą Najświętszej Maryi Panny i krzyżem z figurą Jezusa, na granicy Słomczyna i Cieciszewa, postawiona dnia 31 lipica 1894. Została ufundowana przez starą tutejszą rodzinę Magdziarzów.
  place
  22 km
  Cmentarz w Słomczynie
  keyboard_arrow_down
  Cmentarz w Słomczynie, gdzie zobaczyć można kaplicę rodową Potulickich, grobowiec Marchwińskich, a także miejsce pochówku powstańca styczniowego Ignacego Robaka i inne stare groby.
  place
  23 km
  Wiatrak (resztki)
  keyboard_arrow_down
  Zlokalizowane na skarpie resztki znajdującego się tu do niedawna wiatraka, który spłonął na początku 2014 roku. Wiatrak wzniesiono na podstawie kontraktu zawartego w roku 1825 przez mistrza młynarskiego Jana Rombalskiego z hrabią Kasprem Potulickim.
  place
  23 km
  Folwark Goździe
  keyboard_arrow_down
  Dawny folwark o nazwie Goździe.
  place
  24 km
  Borek
  keyboard_arrow_down
  Dawna lokalizacja miejscowości Borek.
  place
  25 km
  Kapliczka z 1950 r.
  keyboard_arrow_down
  Na rozstaju dróg znajduje się kapliczka wystawioną w roku 1950, ponoć przez ojca pogrążonego w żałobie po zmarłym dziecku.
  place
  26 km
  Kamień upamiętniający
  keyboard_arrow_down
  Przy drodze prowadzącej do dworu, w zaroślach skrywa się kamień upamiętniający wyzwalanie tych terenów spod niemieckiej okupacji.
  place
  27 km
  Koniec trasy
  keyboard_arrow_down
  Przejdź do góry