logo SKJ
Szlak główny Krainy Jeziorki
Pokaż na mapie
34 głosy


Autor: admin

Data utworzenia: 14.02.2017
Media

  Etapy szlaku
  place
  -
  Osuchów
  keyboard_arrow_down
  Szlak główny rozpoczyna się w Osuchowie na skrzyżowaniu, na drodze na Wygnankę. Po lewej stronie widzimy szkołę. Jedziemy w kierunku Wy­gnanki, pomiędzy zabudowaniami. Po pewnym czasie zabudowania ustępują miejsca sadom i rozległym polom.
  place
  1 km
  Wygnanka
  keyboard_arrow_down
  Po 1000 metrach kończy się Osuchów i zaczyna Wygnanka. Jedziemy między polami, sadami, skupiskami leśnymi i zabudowaniami. Po 1200 metrach po prawej, między drzewami, widzimy krzyż. 600 metrów dalej mijamy po prawej od­jazd na Edwardowo. Po 200 metrach dojeżdża­my do skrzyżowania dróg asfaltowych. Po lewej stronie widzimy wiatę i niewielki staw, po dru­giej stronie drogi, rozciąga się duży staw. Skręca­my na skrzyżowaniu w lewo, przejeżdżamy przez mostek i po 100 metrach docieramy do skrzy­żowania z drogą gruntową. W lewo odchodzi szlak żółty do Mszczonowa. Skręcamy w prawo, w piaszczystą drogę. Po prawej stronie ciągnie się staw. Po 400 metrach docieramy do rozwi­dlenia i odbijamy w lewo, wjeżdżając na drogę biegnącą wzdłuż linii lasu. Jedziemy dalej prosto wygodną, ubitą drogą. Po chwili las ustępuje miejsca polom i sadom. Mijamy nieliczne zabu­dowania i skupiska leśne. Po 700 metrach droga z piaszczystej zmienia się w żwirową.
  place
  4 km
  Cychry
  keyboard_arrow_down
  Po 100 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Po lewej widzimy krzyż. Dro­ga w prawo prowadzi do ruin starego młyna w Cychrach. Przecinamy asfalt na wprost i jedzie­my między skupiskami leśnymi, zabudowaniami i polami w miejscowości Cychry.
  place
  5 km
  Wilczodura-Parcela
  keyboard_arrow_down
  Po 1000 metrach kończą się Cychry i zaczyna Wilczoruda-Parcela. Jedziemy dobrej jakości asfaltem między rozległymi polami, sadami i nielicznymi zabudowaniami. Po 700 metrach mijamy po lewej drewniany krzyż. Po kolejnych 700 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z dro­gą asfaltową. Po drugiej stronie drogi widzimy pomnik. Skręcamy na asfalt w prawo. Po 150 metrach skręcamy z asfaltu w ubitą drogę leśną w lewą stronę. Jedziemy leśną drogą o dość rów­nej nawierzchni.
  place
  7 km
  Prykozy
  keyboard_arrow_down
  Po 250 metrach mijamy pierwsze zabudowania wsi Przykory. Droga staje się tu szersza i o lepszej nawierzchni. Jedziemy przez wieś, mijając liczne stawy, oczka wodne i zbiorniki hodowlane. Po 1000 metrach kończy się wieś, dalej jedziemy przez pola i po 400 metrach dojeżdżamy do lasku, za którym skręcamy ostro w prawo, na polnym skrzyżowaniu. Tu, mijając spore gospo­darstwo, wjeżdżamy do lasu i jedziemy prosto. 150 metrów dalej na leśnej krzyżówce skręcamy w lewo. Jedziemy drogą leśną, bardzo nierówną i wyboistą, przez las sosnowy i po 1300 metrach dojeżdżamy do dużego zbiornika wodnego, któ­ry zaczyna się po prawej stronie.
  place
  10 km
  Osieczek
  keyboard_arrow_down
  Jedziemy brzegiem stawu 100 metrów. Dojeż­dżamy do wsi Osieczek, gdzie zaczyna się asfalt. Jedziemy drogą asfaltową około 250 metrów, skręcając łagodnie łukiem w lewo, tak jak droga. Następnie skręcamy z asfaltu w bardzo szeroką drogę gruntową w prawo. Tą drogą jedziemy 650 metrów aż do końca zabudowań. Tu szeroka dro­ga przechodzi w polną, dużo węższą i dziurawą. Skręcamy łagodnie w lewo, a po 300 metrach na krzyżówce leśnej odbijamy w prawo. Jedziemy 500 metrów cały czas prosto przez las w rezerwa­cie Jeziora-Olszyny. Po kolejnych 400 metrach dojeżdżamy do granicy lasu i jedziemy przez pola.
  place
  12 km
  Jeziorka
  keyboard_arrow_down
  Po kolejnych 700 metrach widzimy zabudowa­nia miejscowości Jeziórka. We wsi skręcamy w prawo i jedziemy drogą asfaltową 400 me­trów, mijając stawy rybne po obu stronach dro­gi. Dojeżdżamy do rozwidlenia. Za nami szlak żółty do Grójca biegnie w stronę Natalina, my zaś na rozwidleniu odbijamy w lewo i jedziemy dość wyboistym i wąskim asfaltem, wijącym się między zabudowaniami, sadami i polami. Po 1000 metrach mijamy po lewej krzyż. 900 metrów dalej dojeżdżamy do skrzyżowania i skręca­my w lewo.
  place
  15 km
  Przęsławice
  keyboard_arrow_down
  Po kolejnych 200 metrach dojeżdżamy do drogi nr 50 Grójec – Mszczonów. Skręcamy w lewo i za 150 metrów w prawo, na Kocerany. Jedziemy 1600 metrów, następnie dojeżdżamy do lasu. Wjeżdżamy na drogę polną i mijając skupiska leśne i pola, jedziemy kolejne 1900 metrów. Dojeżdżamy do dużego skrzyżowania dróg grun­towych, gdzie skręcamy ostro w lewo, w stronę Koceran. Po drodze mijamy stawy hodowlane.
  place
  20 km
  Kocerany, Wysoczyn
  keyboard_arrow_down
  Jedziemy około 1 kilometra i dojeżdżamy do zabu­dowań Koceran. We wsi skręcamy na krzyżówce w prawo i znowu mijając duży staw, po 500 me­trach dojeżdżamy do ulicy Polnej, w którą skręca­my w prawo. Jedziemy 1300 metrów bardzo do­brą gruntową drogą do miejscowości Wysoczyn.
  place
  23 km
  Głuchów
  keyboard_arrow_down
  Jedziemy ulicą Leśną i po 1500 metrach docie­ramy do Głuchowa. W Głuchowie po 500 me­trach skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż trasy S7 kolejne 1000 metrów aż do wiaduktu nad trasą Warszawa – Radom. Zjeżdżamy z wiaduk­tu nad trasą nr 7 i jedziemy w kierunku na Kośmin. Ścieżka, wyłożona kostką brukową, skręca ostro w lewo i dojeżdżamy do asfaltu. Skręcamy w lewo i jedziemy dość wyboistym asfaltem między łąkami, rozległymi polami i nielicznymi zabudowaniami. Po 600 metrach mijamy po prawej zrujnowane zabudowania przemysłowe. Jedziemy dalej prosto, przy naszym szlaku poja­wiają się sady i leśne skupiska.
  place
  26 km
  Kośmin
  keyboard_arrow_down
  Po 1100 metrach dojeżdżamy do rozwidlenia dróg. W prawo odchodzi szlak żółty – Szlak do Grójca. Po prawej stronie widzimy kapliczkę. Odbijamy w lewo i jedziemy między polami, sadami i zabudowaniami Kośmina. 300 me­trów dalej mijamy po lewej kolejną kapliczkę. Po 200 metrach droga asfaltowa skręca ostro w prawo, a zaraz potem w lewo. Po prawej stro­nie widzimy budynek Ochotniczej Straży Pożar­nej w Kośminie. 300 metrów dalej przecinamy tory kolejowe i jedziemy prosto przez pola i sady. Po 400 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą główną. Po przeciwnej stronie drogi rozciągają się sady, po prawej widzimy kapliczkę. Odbijamy na drogę asfaltową w lewo i zaraz po­tem w prawo. Jedziemy dalej drogą asfaltową, mijamy sady, pola i zabudowania. Po 1000 me­trach kończą się zabudowania i zaczyna las. Po 400 metrach widzimy znak kierujący w lewo, na Prace Duże. Skręcamy z asfaltu w lewo, w leśną, ubitą drogę i jedziemy przez rzadki las, mijając nieliczne zabudowania, pola i łąki. 700 metrów dalej przejeżdżamy przez mostek i jedziemy dalej wijącą się pomiędzy rozległymi polami, łąkami i skupiskami drzew drogą.
  place
  30 km
  Mirowice
  keyboard_arrow_down
  Po 500 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w prawo. Po 50 metrach widzimy po lewej kapliczkę i skręcamy w lewo. Jedziemy między zabudowaniami, pola­mi i łąkami. 550 metrów dalej mijamy tabliczkę Mirowice – Wieś. Po 400 metrach kończą się zabudowania, przejeżdżamy przez rzadki las i je­dziemy dalej prosto, pomiędzy rozległymi łąka­mi, polami i sadami. 700 metrów dalej ponow­nie zaczynają się zabudowania. Po 200 metrach dojeżdżamy do rozwidlenia, po lewej widzimy dużą murowaną kapliczkę. Odbijamy w prawo, w ulicę Główną i jedziemy między zabudowania­mi. Po kolejnych 200 metrach dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania, po prawej stronie wi­dzimy drewniany krzyż. Tu nasz szlak skręca ostro w lewo, jedziemy ulicą Prażmowską ciągnącą się wzdłuż rozległych pól i nielicznych zabudowań. 400 metrów dalej kończą się Mirowice. Jedzie­my dalej prosto, mijając pola i zabudowania. Po 700 metrach widzimy po prawej kapliczkę. 300 metrów dalej dojeżdżamy do skrzyżowania. Tu dołącza do naszej trasy szlak zielony – Ścieżka rowerowa Doliną Jeziorki. Skręcamy w lewo i jedziemy między polami, skupiskami leśnymi i nielicznymi zabudowaniami.
  place
  34 km
  Nowe Racibory
  keyboard_arrow_down
  Po 300 metrach zaczynają się Nowe Racibory. Szlak zielony odbija w prawo, my zaś jedzie­my prosto, mijając zabudowania, rozległe łąki i pola. Po 600 metrach widzimy po lewej ka­pliczkę. 800 metrów dalej dojeżdżamy do skrzy­żowania i skręcamy w prawo. Po lewej znajduje się sklep spożywczy i przystanek autobusowy. Je­dziemy wygodnym, dobrej jakości asfaltem mię­dzy rozciągającymi się po obu stronach, bardzo rozległymi łąkami i polami..
  place
  36 km
  Prace Duże
  keyboard_arrow_down
  Po 1100 metrach zaczynają się Prace Duże. Je­dziemy dość ruchliwą asfaltową drogą przez las. Po 300 metrach przecinamy tory kolejowe, droga odbija łagodnie w lewo. Po 200 metrach mijamy skrzyżowanie z ulicą Wierzbową. Jedzie­my dalej prosto przez ładny jasny las. Mijamy nieliczne zabudowania. Po 400 metrach mijamy skrzyżowanie z odchodzącą w prawo ulicą Sło­neczną, a 200 metrów dalej – z ulicą Tarczyń­ską. Jedziemy prosto, między gęstą zabudową. Po 200 metrach mijamy z lewej strony kierun­kowskaz na Gąski, 100 metrów dalej po prawej widzimy kapliczkę. Po kolejnych 100 metrach po lewej jest sklep spożywczy.
  place
  37 km
  Prace Duże (most)
  keyboard_arrow_down
  100 metrów dalej, po prawej stronie, widzimy kapliczkę. Tutaj kończy się szlak rowerowy żółty – Szlak Głoskówki. Tuż za kapliczką nasza droga skręca w prawo, jedziemy dalej asfaltem, razem ze szlakiem zielonym, między zabudowaniami i polami. Po 700 metrach przejeżdżamy przez mostek nad Tarczynką i 200 metrów dalej docie­ramy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Tutaj skręcamy w prawo, w ulicę Tarczyńską, do nasze­go szlaku dochodzi tu również niebieski, pieszy szlak turystyczny. Poruszamy się ubitą drogą między polami i zabudowaniami. Po 300 me­trach mijamy po prawej ogrodzenie pałacu – tu­taj droga odbija w lewo i wiedzie pośród drzew i nielicznych zabudowań.
  place
  39 km
  Prace Duże (Do Łosia)
  keyboard_arrow_down
  Po kolejnych 300 metrach skręcamy w prawo w ulicę Orłowskiego, 200 metrów dalej droga skręca w lewo, jedziemy ulicą Łąkową, równym, ubitym traktem pomiędzy łąkami, skupiskami leśnymi i nielicznymi zabudowaniami. Po kolej­nych 300 metrach wjeżdżamy w las, nasz szlak przechodzi w mocno piaszczystą leśną drogę. Po 100 metrach rozdzielają się szlaki – nasz wiedzie prosto, niebieski turystyczny i zielony skręcają w prawo. Jedziemy prosto 300 metrów i skręca­my łagodnie w prawo. Po 1200 metrach dojeż­dżamy do ulicy Do Łosia (droga nr 876).
  place
  42 km
  Łoś
  keyboard_arrow_down
  Wjeżdżamy w prawo na asfalt, a po 250 me­trach we wsi Łoś skręcamy ostro w lewo, również w drogę asfaltową. Po 250 metrach kończą się zabudowania, a wraz z nimi asfalt. Po kolejnych 500 metrach zjeżdżamy na krzyżówce leśnej w prawo, w las. Gdybyśmy w tym miejscu skrę­cili w lewo, to po około 30 metrach dotrzemy do dwóch wiat ze stolikami, ławami i miejscem na ognisko – to dobre miejsce na postój. Jedziemy podmokłą drogą leśną i po 500 metrach dojeż­dżamy do asfaltowej drogi nr 722, którą przeci­namy. Po 1000 metrach w lesie skręcamy pod kątem prostym w prawo, w piaszczystą, równą drogę gruntową. Po kolejnych 700 metrach skręcamy w lewo.
  place
  46 km
  Grochowa
  keyboard_arrow_down
  Jedziemy prosto 1000 metrów, polami i rzadkim laskiem, do ulicy Zbigniewa Pawlaka we wsi Grochowa. Nie dojeżdżając do zabudowań, na granicy lasu, skręcamy po 300 metrach w pra­wo, w stronę Piskórki. Jedziemy lasem 1600 me­trów i dojeżdżamy do asfaltu między Pęcherami a Piskórką, którą przecinamy. Jedziemy skrajem lasu i pól i po 800 metrach po prawej widzimy tablicę z mapą Krainy Jeziorki. Na tej krzyżówce kończy się szlak Zielonej. Dalej jedziemy prosto drogą pożarową nr 20, która to kilkoma długimi prostymi odcinkami i leśnymi skrzyżowaniami prowadzi nas aż do samego Zalesia Górnego.
  place
  52 km
  Zalesie Górne
  keyboard_arrow_down
  Po ponad 2 km drogi pożarowej dojeżdżamy do ulicy Akacjo­wej w Zalesiu Górnym. Po 500 metrach ścieżka leśna się kończy, dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą wyłożoną kostką. Wyjeżdżamy z ulicy Akacjowej, skręcamy w lewo i od razu w prawo na asfalt, w ulicę Leśnych Boginek. Jedziemy między zabudowaniami. Po 100 metrach mija­my skrzyżowanie z ulicą Białej Brzozy. Po kolej­nych 200 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Pionierów, ruchliwą ulicą przebiegającą przez Zalesie Górne. Po prawej stronie znajdu­je się budynek policji, a kawałek dalej – sklep spożywczy. Przecinamy skrzyżowanie na wprost. W tym miejscu kończy się Szlak Czarny Łączni­kowy. Jedziemy prosto między zabudowaniami ulicy Koralowych Dębów. 400 metrów dalej docieramy do skrzyżowania i skręcamy w lewo, w wyłożoną kostką ulicę Droga Dzików. Po kolej­nych 400 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie spotyka się kilka ulic. Skręcamy w wyłożo­ną kostką, położoną po prawej, ulicę Graniczną. Na początku Granicznej, po lewej, widzimy sklep spożywczy. Jedziemy prosto, między zabudowa­niami jednorodzinnymi. 500 metrów dalej, przy kolejnym skrzyżowaniu, kończy się asfalt. Skrę­camy w lewo, w ulicę Malinową – polną drogę porośniętą trawą. Po prawej ciągnie się jasny ładny las, po lewej są zabudowania.
  place
  55 km
  Jesówka
  keyboard_arrow_down
  Po 800 metrach wyjeżdżamy z lasu na biegnącą w poprzek ulicę asfaltową. Skręcamy w prawo i je­dziemy drogą asfaltową wijącą się przez rzadki las.
  place
  55 km
  Żabieniec
  keyboard_arrow_down
  600 metrów dalej zaczyna się Żabieniec. Po 100 metrach kończy się asfalt, jedziemy drogą szutrową. Przejeżdżamy przez tory kolejowe na niestrzeżonym przejeździe. Za torami znów za­czyna się asfalt, jedziemy dalej prosto, wzdłuż ciągnących się po prawej stronie stawów. Po 400 metrach przejeżdżamy przez mostek i je­dziemy dalej drogą asfaltową wijącą się po­między łąkami. 600 metrów dalej przecinamy biegnący w poprzek szlak zielony – Chojnowski Szlak Rowerowy, i jedziemy dalej między zabu­dowaniami Żabieńca. Po 100 metrach mijamy po prawej kapliczkę. Po lewej widzimy sklep spo­żywczy. Po 400 metrach nasz szlak skręca ostro w prawo, a po kolejnych 100 metrach ostro w lewo. Po 200 metrach dojeżdżamy do skrzy­żowania z drogą nr 79, biegnącą z Piaseczna do Góry Kalwarii. Skręcamy w nią w prawo i od razu w lewo, w stronę Siedlisk.
  place
  57 km
  Siedliska
  keyboard_arrow_down
  Po 100 metrach zaczynają się Siedliska. Jedzie­my między łąkami i zabudowaniami. 300 me­trów dalej mijamy po prawej stronie kapliczkę, a zaraz za nią sklep spożywczy. Po 400 metrach skręcamy z asfaltu w prawo w ulicę Do Lasu. Jedziemy drogą szutrową o zarośniętych po­boczach. Mijamy zabudowania łąki i skupiska leśne. 300 metrów dalej docieramy do rozwi­dlenia i odbijamy w prawo. Po 200 metrach mi­jamy po lewej ujęcie wody pitnej. Tu kończą się zabudowania, jedziemy dobrej jakości asfaltem przez rozległe pola i łąki. 1600 metrów dalej mi­jamy po lewej agroturystykę Maria.
  place
  60 km
  Jastrzębie
  keyboard_arrow_down
  Po 800 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Po lewej stronie widzimy ka­pliczkę. Skręcamy w lewo i jedziemy między po­lami i zabudowaniami miejscowości Jastrzębie, która kończy się po 400 metrach. Dojeżdżamy do skrzyżowania, po lewej widzimy krzyż. Je­dziemy dalej prosto drogą asfaltową przez las. Po kolejnych 400 metrach mijamy po prawej cmentarz. 300 metrów dalej przecinamy na wprost ulicę Chylicką i jedziemy ulicą Akacjową pomiędzy zabudowaniami, łąkami i skupiskami leśnymi. Po kolejnych 300 metrach docieramy do skrzyżowania i skręcamy w lewo, w ulicę Graniczną.
  place
  62 km
  Konstancin-Jeziorna (ul. Prusa)
  keyboard_arrow_down
  200 metrów dalej zaczyna się Konstancin‑Jeziorna. Jedziemy dobrej jakości asfaltem pomiędzy, typowymi dla tych okolic, okazałymi zabudowaniami willowymi położonymi na ob­szernych działkach. Po 1000 metrach dojeżdża­my do skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa. Przecinamy ją na wprost i jedziemy dalej wyłożo­ną kostką ulicą Graniczną, po 600 metrach skrę­camy w lewo, w ulicę Szpitalną. Po lewej stronie mijamy sklep. Po 400 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Mostową, w którą skręcamy w prawo. Po 700 metrach dojeżdżamy do uzdro­wiska Konstancin, do ulicy Sienkiewicza. Skręca­my w lewo, po 20 metrach przejeżdżamy most­kiem nad Jeziorką. Za mostkiem skręcamy zaraz w prawo i łączymy się z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym. Jedziemy ubitą piaszczystą drogą, razem ze szlakiem niebieskim. Początkowo dro­ga wije się pomiędzy rzadkim lasem i łąkami, potem po prawej stronie jest rzeka, po lewej sta­wy. Po 800 metrach widzimy po prawej tamę, nasza droga z piaszczystej przechodzi w betono­we płyty.
  place
  66 km
  Konstancin-Jeziorna (most)
  keyboard_arrow_down
  Dojeżdżamy do drogi asfaltowej biegnącej mo­stem nad rzeką. Po lewej stronie widzimy stację benzynową. Skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez most i po 200 metrach dojeżdżamy do ronda. Po lewej stronie mijamy centrum handlo­we Stara Papiernia. Po drugiej stronie ronda wi­dzimy park. Pokonujemy rondo i wjeżdżamy na wprost, w aleję parkową. Po 200 metrach aleja parkowa rozwidla się, odbijamy w prawo, prze­jeżdżamy mostek i po 100 metrach pomiędzy słupkami wyjeżdżamy z parku. Przed nami skrzy­żowanie osiedlowych chodników. Jedziemy pro­sto drogą wyłożoną kostką, po 100 metrach po prawej stronie zaczynają się garaże. Po 200 me­trach ścieżka z kostki się kończy, mijamy ostatnie garaże i wjeżdżamy na ubitą drogę. Po prawej stronie mijamy boisko, po lewej pola. Droga zwęża się, prowadzi malowniczą trasą pomiędzy łąkami, potem wjeżdżamy w ładny jasny las.
  place
  68 km
  Obory
  keyboard_arrow_down
  Po 800 metrach dojeżdżamy do asfaltu i skręca­my w lewo. Jedziemy równym, wygodnym asfal­tem pomiędzy polami, lasami i zabudowaniami. Po 400 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania. W prawo odchodzi Szlak Czarny Łącznikowy, po lewej mijamy Pałac w Oborach. Nasza droga prowadzi dalej prosto asfaltem, między łąka­mi i zabudowaniami. Po 100 metrach mijamy po lewej sklep spożywczy, a dalej zabudowa­nia dawnego PGR-u. Po prawej widzimy pola i duże trawiaste boisko. 400 metrów dalej po lewej stronie mijamy bloki mieszkalne, a po 100 metrach w lewo odchodzi droga dojazdowa do budynków. Po kolejnych 100 metrach opuszcza­my szlak niebieski, który skręca w prawo, i je­dziemy prosto. Po 2200 metrach mijamy skrzy­żowanie. W prawo odchodzi droga na Słomczyn. My jedziemy dalej prosto, do Gassów.
  place
  72 km
  Gassy
  keyboard_arrow_down
  Po 800 metrach kończy się miejscowość Obo­ry i zaczyna wieś Gassy, a w niej okresowo działający prom przez Wisłę. Jedziemy dalej prosto, między zabudowaniami, rozległymi polami i łąkami. Po 600 metrach droga skręca łukiem w lewo i dojeżdżamy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo, przy pętli autobusowej. 100 metrów dalej po prawej stronie mijamy boisko, po lewej budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po kolej­nych 100 metrach jest kolejne skrzyżowanie. Tu skręcamy w prawo, droga wije się pomiędzy zabudowaniami. 500 metrów dalej, na na­stępnym skrzyżowaniu, skręcamy ostro w lewo. Przed nami ostatni odcinek drogi – po prawej stronie, aż do końca szlaku, towarzyszyć nam będzie wiślany wał przeciwpowodziowy. Droga wije się wzdłuż wału i prowadzi bardzo dobrej jakości, równym asfaltem. Spotkać tu można wielu rowerzystów. Po lewej stronie rozciągają się bardzo rozległe pola i łąki, z rzadka pojawia­ją się zabudowania. Po 1100 metrach widzimy po lewej duży wygrodzony teren – okazałe za­budowania firmowe. Po 200 metrach mijamy dochodzącą z lewej drogę szutrową. 1800 me­trów dalej po lewej stronie znajduje się obszar lądowiska dla helikopterów. 100 metrów dalej mijamy dochodzącą z lewej strony drogę asfalto­wą, po kolejnych 300 metrach widzimy po lewej boisko i plac zabaw, 100 metrów dalej dojeżdża­my do kolejnego skrzyżowania, z lewej dochodzi droga asfaltowa i pojawiają się zabudowania.
  place
  77 km
  Obórki
  keyboard_arrow_down
  Po 700 metrach rozpoczyna się miejscowość Obórki. 400 metrów dalej przejeżdżamy przez most na Jeziorce. Po 100 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania. Tu kończy się nasz szlak.
  Przejdź do góry