logo SKJ
Ścieżka rowerowa Doliną Jeziorki
Pokaż na mapie
14 głosy


Autor: admin

Data utworzenia: 16.02.2017
Media

  Etapy szlaku
  place
  -
  Prażmów Urz. Gminy
  keyboard_arrow_down
  Szlak rozpoczyna się przy wiacie ze stolikami i stojakami na rowery, na parkingu przy Urzędzie Gminy Prażmów. Po drugiej stronie ulicy widzimy cmentarz. Skręcamy z parkingu w prawo, po 100 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania. W lewo biegnie droga na Grójec, w prawo na Piaseczno. Skręcamy w prawo, mijamy po lewej kościół i zaraz za nim skręcamy w lewo, w piaszczystą, ubitą drogę. Droga wije się początkowo wzdłuż kościelnego ogrodzenia, potem prowadzi prosto pomiędzy łąkami i skupiskami drzew. Po 350 metrach przejeżdżamy przez mostek nad Jeziorką i jedziemy dalej prosto przez łąki i pola.
  place
  1 km
  Prażmów ul.Prażmowska
  keyboard_arrow_down
  Po 100 metrach droga odbija ostro w prawo, jedziemy wzdłuż rzeki, którą mamy po prawej stronie, po lewej rozciągają się pola. Po kolejnych 350 metrach droga odbija mocno w lewo. Po prawej stronie widzimy stary żelazny most nad Jeziorką. Jedziemy ulicą Prażmowską pomiędzy polami, łąkami i zabudowaniami. Droga jest piaszczysta, sypka, niezbyt wygodna do jazdy.
  place
  1 km
  Dolina Jeziorki (etap 3)
  keyboard_arrow_down
  Po 300 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania polnych dróg. Skręcamy w prawo i jedziemy pomiędzy łąkami, zabudowaniami i leśnymi skupiskami. Po kolejnych 300 metrach droga staje się trawiasta i wyboista. Po około 100 metrach rozgałęzia się, nasz szlak prowadzi prosto, w stronę lasu, zarośniętą leśną ścieżką. Po 100 metrach mijamy po prawej stronie tablicę informującą o leśnych krzewach. Jedziemy dalej prosto malowniczą drogą pomiędzy leśnymi skupiskami, łąkami i nielicznymi zabudowaniami.
  place
  2 km
  Wilcza Wólka
  keyboard_arrow_down
  Po 300 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą asfaltową, skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Grójecką pomiędzy zabudowaniami miejscowości Wilcza Wólka. Po 200 metrach docieramy do kolejnego skrzyżowania dróg asfaltowych, po lewej stronie widzimy krzyż. Skręcamy na skrzyżowaniu w lewo i jedziemy dość wyboistym asfaltem. Równolegle z naszym biegnie szlak rowerowy czerwony. Droga wije się pomiędzy zabudowaniami, polami i skupiskami drzew.
  place
  3 km
  Nowe Racibory
  keyboard_arrow_down
  Po 300 metrach dojeżdżamy do miejscowości Nowe Racibory. Po kolejnych 400 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania. Szlak czerwony biegnie dalej prosto, my skręcamy w prawo, w ulicę Akacjową, piaszczystą, miejscami żwirową drogę pomiędzy zabudowaniami i polami. Po kolejnych 300 metrach kończą się zabudowania wsi Nowe Racibory. Jedziemy dalej prosto szeroką, wyboistą żwirową drogą o mocno zarośniętych poboczach, pomiędzy polami i leśnymi skupiskami. Po 300 metrach nasza droga przechodzi w szutrową, a potem piaszczystą. Wokół nas rozciąga się jasny i niezbyt gęsty brzozowy las.
  place
  4 km
  Prace Duże (wjazd)
  keyboard_arrow_down
  Po 400 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania. Jedziemy dalej prosto, ulica Akacjowa przechodzi w ulicę Graniczną. Po prawej stronie widzimy las, po lewej rozciągają się łąki. Mijamy nieliczne zabudowania. Pół kilometra dalej dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania i skręcamy w prawo, w ulicę Główną. Tutaj ponownie spotykamy czerwony szlak rowerowy. Jedziemy dość ruchliwą asfaltową drogą przez las. Po 300 metrach przecinamy tory kolejowe, droga odbija łagodnie w lewo. Po 200 metrach mijamy skrzyżowanie z ulicą Wierzbową. Jedziemy dalej prosto przez ładny jasny las. Przejeżdżamy obok nielicznych zabudowań. Po 400 metrach mijamy skrzyżowanie z odchodzącą w prawo ulicą Słoneczną, a 200 metrów dalej z ulicą Tarczyńską. (mapa wskazuje, że tu należy skręcić, ale droga przez las jest nieprzejezdna (rozlewisko), nie ma mostka, dlatego jedziemy dalej drogą główną, dalej pojawiają się na niej oznaczenia szlaku). Jedziemy dalej prosto, pomiędzy gęstą zabudową. Po 200 metrach mijamy z lewej strony kierunkowskaz na Gąski, 100 metrów dalej, po prawej – kapliczkę. Po kolejnych 100 metrach po lewej stronie widzimy sklep spożywczy.
  place
  6 km
  Prace Duże kapliczka
  keyboard_arrow_down
  100 metrów dalej, po prawej stronie, widzimy kapliczkę. Tutaj kończy się szlak rowerowy żółty. Tuż za kapliczką nasza droga skręca w prawo, jedziemy dalej asfaltem razem ze szlakiem czerwonym pomiędzy zabudowaniami i polami. Po 700 metrach przejeżdżamy przez mostek nad Tarczynką i 200 metrów dalej docieramy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Tutaj skręcamy w prawo, w ulicę Tarczyńską, do naszego szlaku dochodzi tu niebieski szlak turystyczny. Poruszamy się ubitą drogą między polami i zabudowaniami. Po 300 metrach mijamy po prawej ogrodzenie pałacu – tutaj droga odbija w lewo i wiedzie pomiędzy drzewami i nielicznymi zabudowaniami. We wsi Prace Duże znajduje się dwór murowany z cegły. Zespół dworski powstał w drugiej połowie XIX wieku, jednak obecny dwór wybudowano w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 30. XX wieku należał do Apolinarego Budnego, później do Romany Orłowskiej. Pozostawał w ruinie do lat 90.. Obecnie odbudowany, jest własnością prywatną.
  place
  8 km
  Prace Duże ul.Łąkowa
  keyboard_arrow_down
  Po kolejnych 300 metrach skręcamy w prawo, w ulicę Orłowskiego. 200 metrów dalej droga skręca w lewo, jedziemy ulicą Łąkową, równym, ubitym traktem pomiędzy łąkami, skupiskami leśnymi i nielicznymi zabudowaniami. Po kolejnych 300 metrach wjeżdżamy w las, nasz szlak przechodzi w mocno piaszczystą leśną drogę. Po 100 metrach odbijamy w prawo – w tym miejscu rozdzielają się szlaki – czerwony rowerowy wiedzie prosto, a my wraz z niebieskim turystycznym skręcamy w prawo. Nasza droga wiedzie przez las, po 600 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania leśnych ścieżek, po prawej stronie widzimy tablicę informującą o grzybach chronionych. Nasz szlak odbija tu w lewo, jedziemy przez las piaszczystym traktem o zarośniętych poboczach. Po 400 metrach skręcamy w prawo, razem ze szlakiem niebieskim turystycznym, w podmokłą, zarośniętą trawą leśną ścieżkę. Po 500 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania leśnych ścieżek, przejeżdżamy je na wprost, po 100 metrach ścieżka odbija lekko w lewo.
  place
  10 km
  Łoś
  keyboard_arrow_down
  Po 400 metrach wyjeżdżamy z lasu i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową prowadzącą z Tarczyna do Łosia. Skręcamy w prawo, po 100 metrach mijamy mostek nad Jeziorką. Po 400 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 722, w lewo droga prowadzi na Piaseczno, w prawo na Prażmów. Po lewej stronie widzimy sklep spożywczy Pod Łosiem. Skręcamy w prawo, na Prażmów, i jedziemy wygodną, lecz ruchliwą drogą asfaltową. Po 400 metrach droga łukiem skręca w lewo, po lewej stronie widzimy ciąg sklepów i punktów usługowych, m.in. sklep spożywczy i bar. 100 metrów dalej dojeżdżamy do skrzyżowania. Po lewej stronie widzimy duży biały krzyż, w lewo odchodzi droga na Piskórkę. My jedziemy dalej prosto, droga prowadzi lekkim łukiem w prawo pomiędzy polami i rzadką zabudową.
  place
  11 km
  Łoś ul.Lipowa
  keyboard_arrow_down
  200 metrów dalej skręcamy z asfaltu w prawo, w zarośniętą drogę polną. Po lewej stronie mijamy trawiaste boisko. Po 150 metrach po prawej stronie zaczyna się las. Widzimy tu tablicę informacyjną Rezerwatu Skarpa Jeziorki. Jedziemy dalej prosto – po lewej stronie mijamy zabudowania, po prawej las. Rezerwat przyrody Skarpa Jeziorki jest położony w całości na terenie gminy Prażmów (koło miejscowości Łoś), na zachodnim brzegu rzeki Jeziorki w Uroczysku Park. Wchodzi on w skład Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Został utworzony w 1993 roku na powierzchni 7,13 hektara. Obiektem ochrony jest położony na skarpie rzeki Jeziorki drzewostan parkowy o charakterze leśnym, z zasługującymi na uwagę bukami, wiązami, modrzewiami i dębami. Układ dawnego, założonego w XIX wieku parku został zupełnie zatarty. Ciekawostką przyrodniczą jest chroniony jako pomnik przyrody tulipanowiec amerykański. 150 metrów dalej dojeżdżamy do rozwidlenia dróg i widzimy kolejną tablicę informacyjną. Tu nasz szlak odbija w prawo, w zarośniętą leśną ścieżkę prowadzącą przez rzadki las. Po 100 metrach skręcamy w lewo, w bardzo wąską trawiastą ścieżkę wiodącą przez łąki. Po kolejnych 100 metrach dojeżdżamy do biegnącej poprzecznie ubitej drogi leśnej. Skręcamy w prawo, w ulicę Aleja Lipowa – szeroką, ubitą aleję porośniętą starodrzewem. Mijamy zabudowania – działki leśne. Po 200 metrach nasza droga skręca ostro w lewo. 50 metrów dalej rozwidla się, po prawej stronie widzimy tablicę informującą, co to jest „grąd” . Jedziemy lewą odnogą ścieżki, wzdłuż ogrodzenia. Po 50 metrach dojeżdżamy do bramy posesji. Tu kończy się ścieżka, znaki sugerują odbicie w prawo – poruszamy się wzdłuż siatki ogrodzenia. Ten odcinek nie nadaje się do jazdy – musimy prowadzić rower pomiędzy drzewami i krzewami. Po 100 metrach skręcamy w lewo i jedziemy dalej około 100 metrów wzdłuż ogrodzenia aż do porośniętej krzakami łąki. Tutaj odbijamy w prawo, jedziemy przez łąkę w stronę widocznego przed nami ogrodzenia. Mijamy je po 50 metrach, z prawej strony, i jedziemy dalej prosto. Po kolejnych 50 metrach zaczynają się zabudowania. Jedziemy prosto ulicą Wrzosową – dość wygodną drogą polną pomiędzy łąkami i zabudowaniami. Po 200 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową i skręcamy w lewo. Jedziemy ulicą Meliorantów pomiędzy willową zabudową.
  place
  14 km
  Nowy Prażmów wiadukt
  keyboard_arrow_down
  Po 200 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z asfaltem, do drogi 722. Skręcamy w prawo, po 100 metrach widzimy tabliczkę miejscowości Nowy Prażmów. Jedziemy dalej prosto dość ruchliwą drogą asfaltową, między łąkami i zabudowaniami. Po 600 metrach mijamy skrzyżowanie i kapliczkę po prawej stronie. 100 metrów dalej wjeżdżamy na wiadukt nad torami kolejowymi. Środkowa część wiaduktu wyłożona jest kostką brukową. Jedziemy dalej prosto i po 300 metrach skręcamy z asfaltu w prawo, w ulicę Źródlaną. Jedziemy drogą piaszczystą, która po 100 metrach odbija łukiem w lewo. Po prawej stronie są tory kolejowe i łąki, po lewej – zabudowania i skupiska drzew. 200 metrów dalej mijamy skrzyżowanie polnych dróg, jedziemy dalej prosto między łąkami i zabudowaniami.
  place
  16 km
  Nowy Prażmów
  keyboard_arrow_down
  Po 400 metrach skręcamy w lewo, w ulicę Spacerową. Jedziemy przez las oraz między domami całorocznymi i letniskowymi. Po 300 metrach droga główna skręca w lewo, a nasz szlak biegnie prosto. Polna dróżka prowadzi rzadkim lasem, pomiędzy domkami letniskowymi i rozległymi łąkami. 300 metrów dalej dojeżdżamy do rozwidlenia dróg. Jedziemy prosto bardzo piaszczystą drogą – mijamy zabudowania, lasy i łąki. Po 300 metrach wjeżdżamy w las, po prawej stronie widzimy tablicę informującą o śródleśnych oczkach wodnych. Tutaj odbijamy w lewo i jedziemy przez rzadki las porośniętą trawą ścieżką.
  place
  17 km
  Zawodne
  keyboard_arrow_down
  Po 400 metrach, za lasem zaczynają się zabudowania miejscowości Zawodne, wjeżdżamy na asfalt, w ulicę Leśną, i jedziemy pomiędzy zabudowaniami. 100 metrów dalej po lewej stronie mijamy kapliczkę. Po kolejnych 100 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z biegnącą w poprzek ulicą Młynarską. Przecinamy skrzyżowanie i jedziemy prosto, ulicą Miłą, wyboistym asfaltem pomiędzy zabudowaniami. Po 100 metrach przecinamy skrzyżowanie z ulicą Cichą, po kolejnych 300 metrach nasza droga skręca ostro w lewo i prowadzi między zabudowaniami, łąkami i polami.
  place
  18 km
  Prażmów wiata
  keyboard_arrow_down
  Po 200 metrach ponownie dojeżdżamy do drogi asfaltowej nr 722. Skręcamy w prawo. Jesteśmy już w Prażmowie. Jedziemy prosto drogą asfaltową, początkowo pomiędzy łąkami, polami i nielicznymi zabudowaniami. Po 200 metrach zabudowa staje się gęstsza, po lewej mijamy piekarnię i cukiernię, 100 metrów dalej, po prawej stronie, widzimy stację benzynową. Jedziemy wciąż prosto, po 100 metrach mijamy z lewej delikatesy, aptekę i budynek policji. Po kolejnych 100 metrach, po prawej, znajduje się restauracja, 100 metrów dalej, po lewej, kilka sklepów spożywczych. 300 metrów dalej, po prawej stronie, widzimy kościół, koło którego przejeżdżaliśmy na początku naszej drogi, po lewej zaś urząd gminy. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i po 200 metrach dojeżdżamy do znajdującej się po lewej stronie wiaty, przy której rozpoczynał się nasz szlak. Tutaj kończy się nasza droga.
  Przejdź do góry