logo SKJ
Szlak Tarczynki
Pokaż na mapie
0 głosy


Autor: admin

Data utworzenia: 20.02.2017
Media

  Etapy szlaku
  place
  -
  Stare Kocerany
  keyboard_arrow_down
  Żółty szlak rozpoczyna się na drodze polnej. Znak informuje, że do Prac Dużych jest 18 kilometrów. Po lewej stronie znajduje się wiata ze stolikami i stojakami na rowery oraz mapą Krainy Jeziorki. Ruszamy drogą na wprost – niezłej jakości, choć miejscami kamienistą drogą polną. Szlak prowadzi pomiędzy polami i zabudowaniami, po 300 metrach mijamy po lewej boisko (bramki ustawione są na łące), po prawej przydrożny krzyż. Jedziemy dalej prosto pomiędzy rozległymi łąkami i nielicznymi skupiskami drzew i krzewów.
  place
  1 km
  keyboard_arrow_down
  Mijamy skrzyżowanie i jedziemy dalej prosto pomiędzy zabudowaniami, przez pola i sady czereśniowe. Po 600 metrach droga skręca w prawo, po kolejnych 600 metrach szlak polny przechodzi w dość równą drogę szutrową. Po obu stronach drogi wciąż widzimy sady i nieliczne zabudowania.
  place
  2 km
  Michrów
  keyboard_arrow_down
  Po 300 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą główną, skręcamy w lewo i jedziemy drogą asfaltową pomiędzy sadami. Po 400 metrach przecinamy na wprost skrzyżowanie dróg asfaltowych. Po prawej stronie mijamy przystanek autobusowy. Jedziemy pomiędzy polami, dobrej jakości, równym asfaltem. Po 300 metrach mijamy trawiaste boisko, po kolejnych 200 metrach po prawej widzimy kapliczkę. 100 metrów dalej po prawej stronie rozciągają się zabudowania przemysłowe, po lewej zaś łąki i nieliczne skupiska drzew. Po 200 metrach kończy się asfalt, jedziemy dalej prosto polną drogą pomiędzy sadami.
  place
  4 km
  keyboard_arrow_down
  Po 300 metrach przecinamy skrzyżowanie z drogą piaszczystą, jedziemy prosto przez rzadki las i rozległe łąki. 100 metrów dalej odbijamy w prawo, jedziemy ubitą i wygodną drogą wzdłuż lasu rozciągającego się po prawej, po lewej widzimy łąki. Mijamy nieliczne zabudowania.
  place
  5 km
  Świętochów
  keyboard_arrow_down
  Po 700 metrach dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo, w drogę pożarową nr 50 i jedziemy wyboistym asfaltem przez las, pola i pomiędzy nielicznymi zabudowaniami. Po 250 metrach droga skręca w lewo. Po 550 metrach przejeżdżamy krótkim tunelem pod wiaduktem kolejowym. Zaraz za nim droga ostro skręca w prawo. Po kolejnych 200 metrach odsłania się malownicza okolica z kompleksem kilkudziesięciu hektarów stawów w Drozdach, wśród nich jest Łowisko Towarzystwa Wędkarskiego „Sum”. Warto skręcić w lewo w ulicę Jeziorzańską, a następnie w prawo w lipową aleję, przy której położone są tereny dawnego dworku i gospodarstwa oraz zabytkowa kapliczka w Drozdach.
  place
  6 km
  Jeziorzany
  keyboard_arrow_down
  Po 400 metrach wjeżdżamy do miejscowości Jeziorzany. Jedziemy ulicą Spacerową, mijamy zabudowania mieszkalne i przemysłowe, stawy i łąki. 500 metrów dalej po prawej stronie widzimy kapliczkę. Po kolejnych 500 metrach kończy się miejscowość Jeziorzany, po prawej mijamy duży zakład przemysłowy. Jedziemy ulicą Dobrowolskiego, 300 metrów dalej po prawej stronie widzimy przedszkole w Tarczynie.
  place
  8 km
  Tarczyn
  keyboard_arrow_down
  200 metrów dalej dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo, w ulicę Grójecką, i jedziemy pomiędzy gęstą zabudową. Mijamy liczne sklepy i punkty usługowe. Po 100 metrach przejeżdżamy mostek nad rzeką Tarczynką. 200 metrów dalej, na skrzyżowaniu, skręcamy w prawo, w ulicę Komornicką. Od tego miejsca nasz szlak będzie biegł równolegle z niebieskim szlakiem turystycznym – Szlakiem Dolinek Mazowieckich. Po kolejnych 300 metrach widzimy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Przed nami trasa Warszawa – Kraków. Przecinamy skrzyżowanie, jadąc na wprost.
  place
  9 km
  Józefowice
  keyboard_arrow_down
  50 metrów za skrzyżowaniem zaczyna się miejscowość Józefowice, jedziemy asfaltem przez teren zabudowany. Po 350 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo, na Komorniki. Po 100 metrach przejeżdżamy przez mostek nad Tarczynką. Jedziemy ulicą Spacerową, mijamy kilka niewielkich skrzyżowań, nasz szlak prowadzi wciąż prosto, droga wije się pomiędzy polami, niewielkimi skupiskami drzew i zabudowaniami.
  place
  10 km
  keyboard_arrow_down
  Po 800 metrach, przy skrzyżowaniu z ulicą Leśną, widzimy po prawej stronie krzyż. Tutaj kończy się asfalt, jedziemy dalej prosto, dość dziurawą polną drogą przez łąki, pola, rzadki las i pomiędzy nielicznymi zabudowaniami. Po 800 metrach mijamy skrzyżowanie z ulicą Sadową. Nasz szlak wiedzie dalej prosto pomiędzy lasem i zabudowaniami, ulica Spacerowa przechodzi w ulicę Spokojną. 300 metrów dalej mijamy skrzyżowanie z ulicą Słoneczną i zaraz za nim przejeżdżamy przez tory kolejki wąskotorowej. Tutaj droga przechodzi w asfaltową. Po kolejnych 400 metrach ulica Spokojna przechodzi w ulicę Polną. Szlak wije się pomiędzy polami, po następnych 400 metrach droga skręca łagodnym łukiem w prawo i zaraz potem w lewo. Po 100 metrach widzimy po lewej budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pracach Małych.
  place
  12 km
  Prace Małe
  keyboard_arrow_down
  Po 200 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania naszego szlaku z ulicą Południową. Przecinamy je i jedziemy dalej prosto ulicą Górną. Asfalt prowadzi nas pomiędzy polami, drzewami i rzadką zabudową. Po kolejnych 200 metrach mijamy skrzyżowanie z drogą odchodzącą na prawo. Jedziemy dalej prosto, po 100 metrach kończą się zabudowania. Ulica Górna przechodzi w ulicę Główną. Wokół rozciągają się pola i sady. Po kolejnych 200 metrach znów widzimy nieliczne zabudowania pomiędzy polami i sadami.
  place
  14 km
  Prace Duże
  keyboard_arrow_down
  Po 1 kilometrze docieramy do skrzyżowania. Tutaj zaczyna się miejscowość Prace Duże. Za skrzyżowaniem po lewej widzimy kapliczkę. Tu kończy się nasz szlak.
  Przejdź do góry