logo SKJ
Władze Stowarzyszenia

Skład Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki:

Prezes Zarządu: Pan Ryszard Machałek – Z-ca Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna
V-ce Prezes: Pan Robert Widz - Gmina Piaseczno
Skarbnik: Pan Radosław Przygocki - Gmina Tarczyn

Członkowie zarządu:
Barbara Galicz - Gmina Tarczyn,
Dariusz Gwiazda - Gmina Grójec,
Tadeusz Zakrzewski - Gmina Chynów,
Mateusz Baj - Gmina Góra Kalwaria.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Sylwester Zwęgliński - Gmina Prażmów,
V-ce Przewodniczący - Maciej Michalski - Gmina Pniewy,
Członek - Andrzej Cieślawski - Gmina Konstancin-Jeziorna.

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki członkowskie Stowarzyszenia:
Bank Spółdzielczy w Piasecznie nr 27 8002 0004 0033 4538 2000 0001

Przejdź do góry