logo SKJ
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki jest organizacją gmin i powiatów zlewni rzeki Jeziorki, powstało w 2001 roku z inicjatywy Gminy Piaseczno i Powiatu Piaseczyńskiego. Celem jego działania jest wspieranie działań samorządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie działania Stowarzyszenia, a w szczególności szeroko pojętą ochroną środowiska obszaru zlewni rzeki Jeziorki, gdyż pierwszoplanowymi zadaniami są: zahamowanie degradacji środowiska, kontynuacja procesu oczyszczania wód i obszaru zlewni rzeki Jeziorki i całościowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działania Stowarzyszenia.

Do Stowarzyszenia należą powiaty: grójecki, piaseczyński i żyrardowski oraz gminy: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Góra Kalwaria, Prażmów, Chynów, Grójec, Mszczonów, Pniewy i Tarczyn.

Tu znajdziesz skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki
keyboard_arrow_down
 
Tu znajdziesz wykaz gmin i powiatów będących członkami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki
keyboard_arrow_down
 
Tu znajdziesz dane kontaktowe do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki
keyboard_arrow_down
 
Przejdź do góry